สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แนวข้อสอบ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ออกแนวข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสัมคมศึกษา เพื่อให้น้องๆ ได้เตรียมตัว และรู้ว่าจะออกเรื่องอะไร อย่างละกี่ข้อ แล้วต้องอ่านหนังสือตรงไหนบ้าง ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สสวท. จะเป็นผู้ออกข้อสอบ หากมีข้อมูลทาง AdmissionPremium จะนำมาให้น้องได้รู้กันต่อไป

วิชาภาษาไทย  |   ดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
วิชาภาษาอังกฤษ   |   ดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
วิชาสังคมศึกษา   |   ดาวน์โหลด ไฟล์แนบ