สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ความคืบหน้า TCAS 62 รอบที่ 3 เลือกได้ 6 อันดับเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลของนักเรียนเข้าสู่ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 หรือ TCAS ปี 2562 ว่า วันนี้ ศธ. และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (ทปอ.) ได้ถอดบทเรียนทั้งหมดจากการทำประชาพิจารณ์ และรวมรวบประเด็นปัญหาของ TCAS ปี 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาในทุกเรื่อง
 
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุม ทปอ. กล่าวว่า ทปอ. ได้ถอดบทเรียนของปีที่ผ่านมา และยอมรับว่า TCAS 2561 นั้น ยังประสบปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำอยู่ วันนี้ ทปอ. ได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่จะดูแลนักเรียนกว่าครึ่งล้านคน คงไม่มีระบบไหนที่จะสมบูรณ์ และสามารถดูแลให้ทุกคนพึงพอใจได้ทั้งหมด แต่ ศธ. และ ทปอ. ยืนยันว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดความเลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาของไทย และอยากให้นักเรียน ม.6 ได้เรียนจบก่อนกระบวนการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ถือเป็นความมุ่งมั่นที่ ทปอ. จะดำเนินการต่อไป
 
ส่วนการแก้ไขปัญหาระบบ TCAS ปี 2562 นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ TCAS ได้ออกแบบขั้นตอน TCAS 2562 โดยจะคงไว้ 5 รอบเหมือนเดิม คือ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน หรือ Portfolio รอบที่ 2 โควต้า รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 Admission และรอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ


 

“TCAS ปี 2562 จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการรับนักเรียน รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน โดยรอบที่ 3 จากปีที่แล้ว ให้นักเรียนเลือก 4 อันดับ โดยนักเรียนมีโอกาสติดทั้งหมด 4 อันดับ ทำให้เกิดปัญหาการกั๊กที่ ในการประชุมครั้งนี้ ได้ความชัดเจนแล้วว่า ต่อไปทีแคสรอบ 3 รับตรงร่วมกัน จะเป็นการเรียงคะแนน และจากที่เลือกได้ 4 อันดับ นักเรียนจะสามารถเลือกเพิ่มเป็น 6 อันดับ ซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาการกั๊กที่ในรอบที่ 3 ได้ ส่วนนักเรียนในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ยังคงอยู่ในรอบที่ 3 เพราะไม่ว่านักเรียนที่สมัครในรอบที่ 3 จะเลือกคณะสาขาในกลุ่ม กสพท หรือไม่เลือกเลย นักเรียนทุกคนจะเลือกได้ 6 อันดับเท่ากัน ทั้งนี้ ในการเรียงลำดับคะแนนรอบที่ 3 จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง ทปอ. และมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะทำการเรียงลำดับของ คณะ สาขาวิชา และส่งข้อมูลมายัง ทปอ. เพื่อให้ ทปอ. ดูแลการเรียงลำดับคะแนนในภาพรวมต่อไป” นายสุชัชวีร์ กล่าว


 

ส่วนเรื่องระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป เบื้องต้นปีที่ผ่านมาระยะเวลาในการคัดเลือก 10 เดือนด้วยกัน คือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 แต่ TCAS 2562 คาดว่าจะลดเวลาเหลือ 6 เดือนครึ่ง ซึ่งตนเชื่อว่าหากลดเวลา การดำเนินงานการจัดการจะต้องดีกว่าปีที่แล้ว ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม ทปอ. จะจัดแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง
ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก : MATICHON ONLINE