สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 สิงหาคม
2561


     ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
 

1.ประกาศอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สทศ. คลิกที่นี่
2.ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทน คลิกที่นี่
3.ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่