สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหิดลอินเตอร์ต้อนรับโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ( MUIC Welcomes Sarasas Witaed Bangbon School )

UploadImage
 
     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนจำนวน 40 คน จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายข้อมูลการศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในสาขาวิชาที่สนใจ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ, สังคมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนิเทศศาสตร์ ตลอดจนวิธีการสมัครสอบเข้า นอกจากนี้ยังได้พบและพูดคุยกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าของโรงเรียนที่เป็นนักศึกษา ปัจจุบันของวิทยาลัยนานาชาติ ก่อนจะเข้ารับการเรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญจากสาขา วิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ ณ ห้องมหาสวัสดี ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียนอีกด้วย


   Mahidol University International College (MUIC) welcomed a group of 40 teachers and students from Sarasas Witaed Bangbon School on February 19, 2016. 
The students were able to learn about the undergraduate programs offered by MUIC including Social Science, Science, Business Administration, Communication Arts, and Computer Engineering. MUIC students who are Sarasas Witead Bangbon alumni also met with the visitors and gave advice on how to apply and how to prepare for MUIC’s entrance exam. The teachers and students were later participated in a Table Manner Course at Salaya Pavillian Hotel and Training Center.