สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตามติดความคืบหน้า TCAS 62 #dek62

ความคืบหน้า TCAS 62 จากการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

ศใดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ TCAS 62 ด้วยกันทั้งหมด 3 ชุด ได้ดำเนินเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มติเห็นดังนี้


1. ลดระยะเวลาเหลือ 6 เดือนครึ่ง ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงกลางเดือนมิถุนายน
2. TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จะเลือกได้เพียง 6 อันดับ แบบเรียงลำดับ และแต่ละสาขาวิชาภายใน กสพท ถือเป็น 1 ใน 6 ตัวเลือก โดยประกาศผลเพียง 1 อันดับ
3. กำหนดระยะเวลาการสละสิทธิ์ที่ชัดเจน
4. การสละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้วสามารถสละสิทธิ์เพื่อไปคัดเลือกรอบใหม่จนสิ้นสุดกระบวนการ และยืนยันสิทธิ์ครั้งใหม่ จะทำได้เพียงครั้งเดียว
5. พัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ทั้งหมด
6. ลดค่าสมัครสอบในรอบที่ 3 เหลือเพียงวิชาละ 100 บาท และค่าบริหารจัดการสิทธิ์ส่วนกลาง 50 บาทอัปเดตกำหนดการ TCAS 5 รอบ