สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบโควตา #dek62 บริหารธุรกิจ ภาคภาษาไทย


วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัคร รอบโควตา  หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัคร
รุ่นที่ 1
วันที่ 1 มิ.ย. - 22 ต.ค. 61
สอบคัดเลือก - สัมภาษณ์ วันที่ 27 ต.ค. 61  
รุ่นที่ 2
วันที่ 1 พ.ย. - 16 ม.ค. 61
สอบคัดเลือก - สัมภาษณ์ วันที่ 19 ม.ค. 62 

เกณฑ์การรับสมัคร 
-ใช้เกรดเฉลี่ย 4 เทอม
-กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 
-กำลังศึกษาชั้น ปวช.3

จำนวนในการรับ
ไม่จำกัด

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (ภาคภาษาไทย)
-การจัดการท่องเที่ยว 
-การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
-การจัดการนิทรรศการประกอบอาหาร
-การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
-การจัดการนวัตกรรมการบริการในธุรกิจการท่องเที่ยว 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่