สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร TCAS 62

สรุป TCAS 62 แบบชัด! จัดเต็ม!

สรุป ทปอ. แถลงข่าวเรื่อง TCAS 62 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 TCAS 62 ระบุ ยังคงเปิดให้มีการคัดเลือกทั้งหมด 5  รอบ และมีการปรับระยะเวลาการคัดเลือกให้กระชับขึ้นจากเดิม 10 เดือน เหลือ 6 เดือนครึ่ง คือตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ไปจนถึง กลางเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการเตรียมความพร้อมสู่ขั้นตอนต่อไปมากขึ้น
รอบที่ 1 Portfolio
คงไว้ตามเดิม และมีรายละเอียดเพิ่มเติมใหม่ ดังนี้
-  มีการกำหนดจำนวนหน้า PORTFOLIO ไม่เกิน 10 หน้า 
- รายละเอียดอื่นๆ ที่มี ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ได้ 
- องค์ประกอบการรับ เกณฑ์ และเป้าหมายการรับของแต่ละมหาวิทยาลัย จะประกาศอีกครั้งใน เดือนตุลาคม 61


รอบที่ 2 รับตรงโควตา  
ยังคงไว้ตามเดิม 


รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน- ระยะเวลาที่กระชับขึ้น 
- การยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ GAT/PAT/O-NET ดึงคะแนนจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยตรง
- เลือกคณะได้ 6 อันดับ (รวม กสพท) ต้องเรียงลำดับคณะและสถาบัน
- ทปอ. จะประกาศผลการคัดเลือกเพียง 1 อันดับ (ติดได้แค่ 1 เท่านั้น)
- สามารถเลือก กสพท ได้ไม่เกิน 6 อันดับ (ปีที่แล้วเลือก กสพท ได้แค่ 4 แต่ปีนี้สามารถเลือก 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5 อันดับ หรือทั้ง 6 อันดับก็ได้)
- ลดค่าสมัคร เหลือวิชาละ 100 บาท + ค่าบริหารจัดการสิทธิ์ส่วนกลาง 50 บาท (ใครเลือก 6 อันดับ จะมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 650 บาทเท่านั้น)


รอบที่ 4  Admission และ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)
ยังคงไว้ตามเดิมสรุปตารางการสมัคร TCAS 62 

รอบที่ 1 : วันที่ 1 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62
รอบที่ 2 : วันที่ 4 ก.พ. 62 - 25 เม.ย. 62
รอบที่ 3 : วันที่ 17 เม.ย. 62 - 15 พ.ค. 62
รอบที่ 4 : วันที่ 9 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
รอบที่ 5 : วันที่ 28 พ.ค. 62 - 16 มิ.ย. 62สรุปตารางสอบ #Dek62 

กสพท
สอบวิชาเฉพาะ วันที่ 9 มี.ค. 2562

GAT/PAT
สอบ วันที่ 23 - 26 ก.พ. 2562
ประกาศผล วันที่ 1 เม.ย. 2562

O-NET 
สอบ วันที่ 2 - 3 มี.ค. 2562
ประกาศผล วันที่ 31 มี.ค. 2562

9 วิชาสามัญ 
สอบ วันที่ 16 - 17 มี.ค. 2562
ประกาศผล วันที่ 5 เม.ย. 2562รายละเอียดเพิ่มเติม​การสละสิทธิ์และเด็กซิ่ว

- การสละสิทธิ์ มีกำหนดระยะเวลาและรายละเอียดดังนี้ 
* กรณีที่สอบสัมภาษณ์ไปแล้ว สถาบันส่งรายชื่อมาให้ ทปอ. ถึงจะตัดสิทธิ์ แต่ถ้าไม่ได้ส่งรายชื่อยืนยันมา หรือไม่ไปสัมภาษณ์ จะตัดสิทธิ์อัตโนมัติ สามารถสมัครของรอบต่อไปได้เลย 
* กรณียืนยันสิทธิ์ไปแล้ว และไม่ได้ไปสละสิทธิ์ จะมีการเปิดระบบให้สละสิทธิ์ได้ก่อนรอบถัดไป โดยมีระบบกลางให้สละสิทธิ์ สามารถ Login เข้าระบบ ไม่ต้องทำเรื่องไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ 


- เด็กซิ่ว เข้าสมัครได้ทุกรอบ โดยให้เข้าไปยืนยันข้อมูลในระบบ ไม่ต้องส่งเอกสารใหม่ 

- การรับนักเรียนต่างประเทศ ระเบียบหรือเกณฑ์รับ ยืนยันตามเดิม ตามระเบียบมหาวิทยาลัย


สรุปส่งท้าย ทปอ. แจ้งว่ามีการปรับปรุงพัฒนาระบบไอที ให้มีประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานที่มีปริมาณมากขึ้น พร้อมกับเตรียมเปิดตัวคู่มือ TCAS 62  เพื่อแจกนักเรียนทั่วประเทศ ในเร็วๆ นี้ 


คลิปรายละเอียดการแถลงข่าวเต็มจาก ทปอ.