สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการรับนักศึกษา ม.นเรศวร ปีการศึกษา2562กำหนดการการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ( ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 61  ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง )


รอบที่ 1 Portfolio / GPA
เปิดรับสมัคร : 1 พ.ย. - 10 ธ.ค. 61 
ชำระเงินค่าสมัคร : 1 - 11 ธ.ค. 61 
ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร : 1- 14 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 8 ม.ค. 62 
สอบสัมภาษณ์  : 12 ม.ค. 62 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 17 ม.ค. 62
ส่งรายชื่อเข้าระบบ TCAS : 26  ม.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 30 - 31 ม.ค. 62 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 4 ก.พ. 62 


รอบที่ 2  โควตา 
เปิดรับสมัคร : 5 - 10 ก.พ. 62
ชำระเงินค่าสมัคร : 5 - 15 ก.พ. 62
ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร : 5 - 15 ก.พ. 62 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 12 เม.ย. 62
สอบสัมภาษณ์ : 20 เม.ย 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 22 เม.ย. 62
ส่งรายชื่อเข้าระบบ TCAS : 22 เม.ย 62
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 24 - 25 เม.ย 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 29 เม.ย 62


รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
เปิดรับสมัคร : 17 - 29 เม.ย. 62
ชำระเงินค่าสมัคร : 17 - 29 เม.ย. 62
ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร : ในวันสัมภาษณ์ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 9 พ.ค. 62
สอบสัมภาษณ์ : 14 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ :  17 พ.ค. 62
ส่งรายชื่อเข้าระบบ TCAS : 15 พ.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House : อัตโนมัติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 17 พ.ค. 62


รอบที่ 4 Admission
เปิดรับสมัคร : 9 - 19 พ.ค. 62
ชำระเงินค่าสมัคร : 9 - 19 พ.ค. 62
ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร : ในวันสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 29 พ.ค. 62
สอบสัมภาษณ์ : 3 - 4  มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 7 มิ.ย. 62


ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่