สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร TCAS มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562รอบที่ 1 Portfolio 
เปิดรับสมัคร : 1-12 ธ.ค. 61 
ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร : 14 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 28 ธ.ค. 62 
สอบสัมภาษณ์  : 5-6 ม.ค. 62 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 15 ม.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 30 - 31 ม.ค. 62 
สละสิทธิ์ไปรอบถัดไป (สละสิทธิ์ในระบบรับสมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) : 2-3 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 7 ก.พ. 62 


รอบที่ 2  โควตา 
เปิดรับสมัคร : 4-10 ก.พ. 62
พิมพ์ใบสมัครและส่งให้หน่วยรับสมัครของทางโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น : 11-14 ก.พ. 62
โรงเรียนส่งเอกสารการสมัครให้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : 15-19 ก.พ. 62 
สอบวิชาเฉพาะของคณะวิจิตรศิลป์ที่รับสมัคร 9-10 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 12 เม.ย. 62
สอบสัมภาษณ์ : 19 เม.ย 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 22 เม.ย. 62
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 24-25 เม.ย. 62 
สละสิทธิ์ไปรอบถัดไป (สละสิทธิ์ในระบบรับสมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) : 26-27 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 1 พ.ค. 62 

การรับนักเรียนโควตาพิเศษ
เปิดรับสมัคร :19-26 ก.พ. 62
ส่งใบสมัครให้ทางไปรษณีย์ (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก) : 28 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 12 เม.ย. 62
สอบสัมภาษณ์ : 19 เม.ย 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 22 เม.ย. 62
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 24-25 เม.ย. 62 
สละสิทธิ์ไปรอบถัดไป (สละสิทธิ์ในระบบรับสมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) : 26-27 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 1 พ.ค. 62 


รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
เปิดรับสมัคร : 17-29 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ยืนยันในระบบของทปอ.  : 9 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์ : 13-14 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 17 พ.ค. 62
สละสิทธิ์ไปรอบถัดไป (สละสิทธิ์ในระบบรับสมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) :17-18 พ.ค. 62


รอบที่ 4 Admission
เปิดรับสมัคร : 9 - 19 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 29 พ.ค. 62
สอบสัมภาษณ์ : 3 - 4  มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 7 มิ.ย. 62

สละสิทธิ์ไปรอบถัดไป (สละสิทธิ์ในระบบรับสมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) : 8-9 มิ.ย. 62


รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
เปิดรับสมัคร : 9 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62
ส่งใบสมัครให้ทางไปรษณีย์ (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก) : 5 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 14 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์ : 22 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ : 27 มิ.ย. 62รอบที่ 1 Portfolio


รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ

การรับนักเรียนโครงการพิเศษ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

รอบที่ 4 Admission

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ


ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่