สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร TCAS ม.มหาสารคาม ปีการศึกษา 2562
กำหนดการการรับสมัคร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 


สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร / จำนวนรับ 5 รอบ


เกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio 

เกณฑ์ในการรับสมัคร รอบที่ 2 


ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่