สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ( #dek62 )

O-NET (Ordinary National Educational Test)

การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนซึ่งจะทำการทดสอบเพียงครั้งเดียว
 


 
 

กำหนดการ

สอบ 2 – 3 มีนาคม 2561
ประกาศผล 31 มีนาคม 2561
 

วิชาที่ต้องสอบ

- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- คณิตศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาไทย
- วิทยาศาสตร์
 

TCAS รอบที่ใช้

- TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (ขั่นต่ำ บางโครงการ)
- TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท (ขั่นต่ำบางโครงการ และ กสพท)
- TCAS รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน
- TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ