สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการแอดมิชชั่น 59


UploadImage

ดาวน์โหลด Infographic กำหนดการรับสมัครแอดมินชั่น ครั้งที่ 2/25559 ได้ที่นี่ ไฟล์แนบ


UploadImage

ดาวน์โหลด​รูปแบบและจํานวนข้อสอบ คลิกที่นี่


        ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ประกาศปฏิทินระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบคัดเลือก รวม (Central University Admissions System: CUAS) หรือการสอบ admissions ระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

 

ปฏิทินสอบ Admission 2559

- รับสมัครสอบวิชา 9 วิชาสามัญ                           :   1-20   ตุลาคม 2558
- กำหนดสอบ 9 วิชาสามัญ                                  :   26-27 ธันวาคม 2558
- ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ                             :  8 กุมภาพันธ์ 2559

- รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559              :   1-20 กันยายน 2558
- กำหนดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 2559      :    ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2558
- ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559          :   12 มกราคม 2559

- สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558                        :    6-7 กุมภาพันธ์ 2559
- ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559        :    21 มีนาคม 2559

- รับสมัครสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2559              :    6-25 มกราคม 2559
- กำหนดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2559               :    5-8 มีนาคม 255
- ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559          :   12 เมษายน 2559

- นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก  : 22 เมษายน 2559

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ส่งรายชื่อผู้ผ่านการ 
  คัดเลือกไปยัง สอท. จัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ : 
 26-29 เมษายน 2559

- สอท. แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัย และตัดสิทธิ์การสมัครในระบบแอดมิชชั่นกลาง : 6 พฤษภาคม 2559

- จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ ในระดับแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559 :  6-17 พฤษภาคม 2559

- รับสมัครแอดมิชชั่น 2559              :  10-17 พฤษภาคม 2559

- ชำระเงินค่าสมัครแอดมิชชั่น 2559  :  10-19 พฤษภาคม 2559

- ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกแอดมิชชั่น 2559  :  5 มิถุนายน 2559

- ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย :  5 มิถุนายน 2559

- สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  : 14-17 มิถุนายน 2559

- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา :  1 กรกฎาคม 2559


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปฏิทินสอบ GAT - PAT ครั้งที่ 1 /2559 และ ครั้งที่ 2 /2559

UploadImage
UploadImage
UploadImage

ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2559  คลิกที่นี่

ปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับทางการ คลิกที่นี่

ค่าร้อยละและองค์ประกอบคะแนนแอดมิชชัน 9 กลุ่ม คลิกที่นี่


ขั้นตอนการสมัครสอบ Admission คลิกที่นี่

ข้อห้ามปฏิบัติในการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่


ข้อมูลเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่