สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​SPUC : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มูลค่า กว่า 20,000 บาท

UploadImage
 
                      มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง มูลค่ากว่า 20,000 บาท  ให้แก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดราษฎร์ศรัทธา เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีอาจารย์อดิศักดิ์ ภิญญาคง ผู้อำนวยการสำนักงานบริการคอมพิวเตอร์เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการมอบ และอาจารย์พรทิพย์ ทรัพย์ธนา เป็นผู้แทนศูนย์อบรมเด็กฯในการรับมอบ ณ  Lab Computer ชั้น 5อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา