สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร TCAS ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ปีการศึกษา 2562รอบที่ 1 Portfolio 
เปิดรับสมัคร
สมัครผ่านเว็บมหาวิทยาลัย : 3 ธ.ค. 61 - 13 ม.ค. 62 
คุณสมบัติ
-ใช้เกรดเฉลี่ยและแผนการเรียน
-Portfolio
-เลือกได้ 1 สาขา 
-รับสมัครทั่วประเทศ 
*ไม่มีสอบข้อเขียน ไม่มีสอบสัมภาษณ์

รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย
เปิดรับสมัคร 
สมัครผ่านเว็บมหาวิทยาลัย : 4 ก.พ. - 7 เม.ย. 62
คุณสมบัติ
-ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
-GAT-PAT
-ใช้เกรดเฉลี่ยและแผนการเรียน 
-เลือกได้ 4 สาขา แบบมีลำดับ
*ไม่มีสอบข้อเขียน ไม่มีสอบสัมภาษณ์


รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

เปิดรับสมัคร 
สมัครผ่านเว็บทปอ. : 17-29 เม.ย. 62
คุณสมบัติ
-ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
-GAT-PAT
-ใช้เกรดเฉลี่ยและแผนการเรียน 
-เลือกได้ 6 สาขา แบบมีลำดับ
-รับสมัครทั่วประเทศ
*มีสัมภาษณ์

รอบที่ 4  Admission

เปิดรับสมัคร 
สมัครผ่านเว็บทปอ. : 9 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
คุณสมบัติ
-ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
-GAT-PAT
-ใช้เกรดเฉลี่ยและแผนการเรียน 
-เลือกได้ 4 สาขา แบบมีลำดับ
-รับสมัครทั่วประเทศ
*มีสัมภาษณ์


รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
เปิดรับสมัคร 
สมัครผ่านเว็บมหาวิทยาลัย : 27 พ.ค. - 9 มิ.ย. 62
คุณสมบัติ
-ใช้เกรดเฉลี่ยและแผนการเรียน 
-เลิอกได้ 1 สาขา 
-รับสมัครทั่วประเทศ 
*ไม่มีสอบข้อเขียน ไม่มีสอบสัมภาษณ์รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่