สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาม.6 ทั่วประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2562


เปิดรับ 9 สาขา
จำนวน : 1,410 ที่นั่ง


กำหนดการรับสมัคร 
เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ : 1-15 ธ.ค. 61
ชำระเงินค่าสมัคร : 1-17 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 15 ม.ค. 62
สอบสัมภาษณ์  : 19 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 1 ก.พ. 62 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่