สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร TCAS ม.บูรพา ปีการศึกษา 2562


TCAS รอบที่ 1 Portfolio 
เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 15 ม.ค. 62 
วันสอบสัมภาษณ์ :  20 ม.ค. 62
Clearing House : 30-31 ม.ค. 62
สละสิทธิ์เข้าศึกษา : 2-3 ก.พ. 62 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษา : 5 ก.พ. 62

TCAS รอบที่ 2 รับตรงโควตา
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 5 เม.ย. 62 
วันสอบสัมภาษณ์ :  7 เม.ย. 62
Clearing House : 24 - 25 เม.ย. 62
สละสิทธิ์เข้าศึกษา :26 - 27 เม.ย. 62 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษา : 30 เม.ย. 62

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 
เปิดรับสมัคร : 17 - 29 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 9 พ.ค. 62
วันสอบสัมภาษณ์ :  12 พ.ค. 62
*ไม่ต้องยืนยัน Clearing House ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันสอบสัมภาษณ์
สละสิทธิ์เข้าศึกษา :  17-18 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษา : 17 พ.ค. 62

TCAS รอบที่ 4 Admission
เปิดรับสมัคร : 9 - 19 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :  29 พ.ค. 62
วันสอบสัมภาษณ์ :  2 มิ.ย. 62
*ไม่ต้องยืนยัน Clearing House ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันสอบสัมภาษณ์
สละสิทธิ์เข้าศึกษา :  7-8 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษา : 7 มิ.ย. 62

TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
เปิดรับสมัคร :  30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :  14 มิ.ย. 62
วันสอบสัมภาษณ์ :  15 มิ.ย. 62
Clearing House : 17 - 18 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษา :  20 มิ.ย. 62


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่