สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปประเด็นใหม่ TCAS62 จากงานชี้แจงระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (TCAS)

สรุปประเด็นใหม่ TCAS62 จากงานชี้แจงระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (TCAS)   ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2561 จัดโดย ทปอ. - ปรับเวลาให้กกระชับขึ้นจาก 10 เหลือ 6 เดือน
- ลดค่าใช่จ่ายรอบ 3 
- ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยกำหนดจำนวน Port 10 หน้า
- ปรับเว็บใหม่แก้ไขปัญหาเว็บล่ม 
- ปรับปรุงโครงสร้างระบบให้ไม่มีการกั๊กที่
- ทางโรงเรียนต่างๆ จะเป็นผู้ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ สพฐ. จะเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการคัดเลือก 
- การสมัครรอบที่ 3 และ 4 จะมีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น คือ ไม่มีให้อัปโหลดเอกสารเหมือนปี 61 แต่ ทปอ. จะใช้ระบบดึงคะแนนน้องๆ มาให้เอง ดังนั้นก่อนสมัครทุกคนจะต้องยืนยันตัวตนผ่านทาง E-mail หรือ SMS-OTP เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- รอบที่ 3 และ 4 การสมัครและชำระเงินจะแยกจากกัน ทำให้สามารถเปลี่ยนอันดับได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินใหม่ แต่ต้องเปลี่ยนในช่วงเวลาการสมัครเท่านั้น
- สามารถชำระเงินค่าสมัคร รอบที่ 3 และ 4 ผ่านช่องทางพร้อมเพย์ และโมบายแบงก์กิ้งได้
- ช่วงเวลาการสมัคร หลักสูตรนานาชาติจะแยกต่างหาก อาจไม่ตรงตามที่ ทปอ. กำหนด แต่ต้องเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์เพื่อยืนยันสิทธิ์เหมือนเดิม (ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงรอบที่ 1 2 และ 5)
- การยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 2 และ 5 ยืนยันผ่านเว็บไซต์ ทปอ. ส่วนรอบที่ 3-4 เป็น Auto-Clearing คือ เมื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก หากนักเรียนต้องการยืนยันสิทธิ์ให้ไปสอบสัมภาษณ์ หากนักเรียนไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์ทำได้โดยไม่ไปสอบสัมภาษณ์หรือไปสอบสัมภาษณ์แล้วแจ้งมหาวิทยาลัยว่าไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสาร 

สรุปประเด็นใหม่ TCAS62 ไฟล์ PDF >> ไฟล์แนบ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ TCAS 62 >> ไฟล์แนบ
คู่มือระบบ TCAS 62 สำหรับโรงเรียน >> ไฟล์แนบ
โลกของการศึกษาและการมีงานทำใน Thailand 4.0 ดร.วิกรม >> ไฟล์แนบ


การชี้แจงระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Thai University Central Admission System : TCAS) ช่วงเช้า โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การชี้แจงระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Thai University Central Admission System : TCAS) ช่วงบ่าย การบรรยายหัวข้อ “ครูแนะแนวยุค 4.0” โดย ดร.วิกรม อาฮูยา นักวิชาการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย