สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562


เกณฑ์การรับผู้เข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

TCAS รอบที่ 1 
1.โครงการเรียนล่วงหน้า
เปิดรับ 20 คน
-ผลการเรียน 2 วิชา และแต่ละวิชาคะแนนไม่ต่ำกว่า B+
2.โครงการนักกีฬาทีมชาติ
เปิดรับ 2 คน
-GPAX ​≥ 3.20
-คะแนนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

TCAS รอบที่ 2
1.โครงการนักกีฬาดีเด่น 
เปิดรับ 1 คน
-GPAX ​≥ 3.20 
-คะแนนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
-GAT : 10%   PAT1 : 10%  PAT2 : 20%
2.โครงการผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
เปิดรับ 1 คน
-GPAX ​≥ 3.20 
-คะแนนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
-GAT : 10%   PAT1 : 10%  PAT2 : 20%
3.โครงการนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิต มก.
เปิดรับ 20 คน
-GPAX ​≥ 3.20 
-คะแนนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
-ฝึกงานในรพ.ส.มก. ไม่ต่ำกว่า 80 ชม.
4.โครงการบุตรเกษตรกร
เปิดรับ 6 คน
-GPAX ​≥ 3.20 
-คะแนนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
-GAT : 10%   PAT2 : 20% O-Net : 20%  วิชาสามัญ(29,39,49,59,69) : 20% สัมภาษณ์ : 30%

TCAS รอบที่ 3
1.โครงการรับตรงร่วมผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
เปิดรับ 100 คน
-สมัครสอบวิชาเฉพาะของกสพท. วันที่ 10-31 ต.ค. 61
-สอบ วันที่ 9 มี.ค. 62
-คะแนนกสพท.ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

TCAS รอบที่ 4
1.โครงการสอบคัดเลือกในระบบกลาง Admission
เปิดรับ 10 คน
-GPAX : 20% 
-O-Net : 30%
-GAT : 20%
-PAT2 : 30%