สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562


TCAS รอบที่ 1 Portfolio ใช้ความสามารถพิเศษ ไม่ใช้คะแนนสอบ
เปิดรับสมัครออนไลน์  วันที่ :  1-15 ธ.ค. 61
จำนวนรับสมัคร 20 คน
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2.มีคะแนนสอบอย่างใดอย่าง
-TOEFL PBT ไม่ต่ำกว่า 433
-TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 120
-TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 40
-IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.5 
-OOPT ไม่ต่ำกว่า 20
-KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 30
-O-Net 03 ไม่ต่ำกว่า 30
3.เรียงความแสดงความตั้งใจเข้าศึกษา(Statement of Purpose)ในสาขาวิชาพยาบาลสัตว์ 
เกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจาก
1. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. ผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ
3. ประวัติผลงาน / ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม / เรียงความฯ
4. การสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร (ส่งผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์)
1. เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
2. เอกสารแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
3. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา
วิธีการ/เกณฑ์การคัดเลือก (เช่น วิธีคิดคะแนน ค่าน้ำหนัก หรือเกณฑ์ขั้นต่ำ)
1. ค่าน้ำหนักผลคะแนนเฉลี่ย (GPAX) คิดเป็น 10%
2. ค่าน้ำหนักผลคะแนนวิชาสอบภาษาอังกฤษ คิดเป็น 20%
3. ค่าน้ำหนักเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา คิดเป็น 30%
4. ค่าน้ำหนักคะแนนสอบสัมภาษณ์ คิดเป็น 40%

TCAS รอบที่ 2 โรงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น 30 จังหวัด

เปิดรับสมัครทางออนไลน์ วันที่ :  6 - 20 ก.พ. 62
จำนวนรับ 20 คน
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. แผนการเรียน วิทย์-คณิต
3. วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก GAT, PAT1 และ PAT2
4. O-NET 03 ภาษาอังกฤษ (ต้องไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
ที่ตั้งอยู่ใน 30 จังหวัด ดังต่อไปนี้
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ รวม 30 จังหวัด
2. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ถูกระบุในโครงการนี้เท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้สมัครจะมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดใด ยกเว้นคณะหรือสาขาวิชาที่กำหนดให้เป็นอย่างอื่น

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 
สมัครผ่านระบบ TCAS
เปิดรับสมัคร วันที่ : 17-29 เม.ย. 62
จำนวนรับสมัคร 35 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. แผนการเรียน วิทย์-คณิต
3. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
เกณฑ์การคัดเลือก
วิธีการ/เกณฑ์การคัดเลือก (เช่น วิธีคิดคะแนน ค่าน้ำหนัก หรือเกณฑ์ขั้นต่ำ)
1. วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก GAT ตอน2 (ต้องไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน) และ PAT85
2. O-NET 03 ภาษาอังกฤษ (ต้องไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)

TCAS รอบที่ 4  Admission
สมัครผ่านระบบ TCAS
เปิดรับสมัคร วันที่ : 9-19 พ.ค. 62
จำนวนรับสมัคร 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. แผนการเรียน วิทย์-คณิต
เกณฑ์การคัดเลือก
วิธีการ/เกณฑ์การคัดเลือก (เช่น วิธีคิดคะแนน ค่าน้ำหนัก หรือเกณฑ์ขั้นต่ำ)
1. วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก GAT และ PAT72
2. O-NET 03 ภาษาอังกฤษ (ต้องไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่