สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม) ประจำปีการศึกษา 2562


คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 
โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2562


เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ : 24 ต.ค. - 23 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 28 พ.ย. 61
รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์/สัมภาษณ์ : 6-7 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 12 ธ.ค. 61
ยืนยันสิทธิ์ Clearing house : 30-31 ม.ค. 62
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 5 ก.พ. 62

จำนวนรับสมัคร 20 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (รับทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
กลุ่มที่ 1 
-สัญชาติไทย
-สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษา ชั้นม.6 
-แผนการเรียนวิทย์-คณิต
-เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00
-คะแนน IELTS Academic (UKVI) อย่างน้อยระดับ 7.00  ทักษะฟังพูดอ่านเขียน ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5
-คะแนน BMAT ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี

กลุ่มที่ 2 
-สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ได้รับการเทียบเท่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่สามารถเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ได้จากกระทรวงศึกษาธิการ
-คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง 11 หรือ 12 เทียบเท่า ม.4 ม.5 ม.6
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
-คะแนน IELTS Academic (UKVI) อย่างน้อยระดับ 7.00  ทักษะฟังพูดอ่านเขียน ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5
-คะแนน BMAT ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี

กลุ่มที่ 3 
-สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในมัธยมในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้น ม.6 วิทย์-คณิต
-คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง 11 หรือ 12 เทียบเท่า ม.4 ม.5 ม.6
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
-คะแนน IELTS Academic (UKVI) อย่างน้อยระดับ 7.00  ทักษะฟังพูดอ่านเขียน ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5
-คะแนน BMAT ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
-ใบเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ
-ผลการสอบ IGCSE ทุกรายวิชา เพื่อตรวจสอบการเทียบวุฒิการศึกษา

วิธีการสอบคัดเลือก
1.ตรวจร่างกาย
2.ทดสอบทัศนคติทางการแพทย์
3.สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชา กำหนด
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่