สอบเข้ามหาวิทยาลัย

พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา ของในหลวง ร.9

13 ตุลาคม 2561 ครบรอบ 2 ปีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวง รัชกาลที่ 9 ทีมงาน AdmissionPremium ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวบรวม 9 พระบรมราโชวาทของในหลวง รัชกาลที่ 9 ความหนึ่งมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ครู นักเรียน และชาวไทยทุกคน
 
 


 
“การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล หากสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนในทุกๆ ด้านแล้ว สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพสามารถดำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด”
 
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2524