สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1  ปีการศึกษา 2562

เปิดรับ 4 โครงการ รวม 1,636 คน
1.โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ 
2.โครงการช้างเผือก
3.โครงการเรียนล่วงหน้า
4.โครงการโอลิมปิกวิชาการ
5.โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ 


กำหนดการรับสมัคร


1.โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนแห่งชาติ
เปิดรับจำนวน  158 คน
*ปิดรับคณะศึกษาศาสตร์

2.โครงการช้างเผือก
เปิดรับจำนวน  513 คน
*ปิดรับคณะศึกษาศาสตร์


ระเบียบการ โครงการช้างเผือก / สาขาที่เปิดรับสมัคร คลิกที่นี่


2.โครงการเรียนล่วงหน้า
เปิดรับจำนวน 354 คน


ระเบียบการรับสมัคร โครงการเรียนล่วงหน้า / สาขาที่เปิดรับสมัคร​ คลิกที่นี่


3.โครงการโอลิมปิกวิชาการ
เปิดรับสมัคร  203 คน


ระเบียบการรับสมัคร โครงการโอลิมปิกวิชาการ / สาขาที่เปิดรับสมัคร คลิกที่นี่


4.โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
เปิดรับสมัคร 393 คน


ระเบียบการรับสมัคร โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ / สาขาที่เปิดรับสมัคร คลิกที่นี่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่