สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โรบอท แม่ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์


STEM เป็นตัวย่อสำหรับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามที่สภาวิจัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกาและมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสาขา STEM ถือเป็นรากฐานทางเทคโนโลยีหลักของสังคมที่ก้าวหน้า คำว่า STEM ใช้มากขึ้นในบริบทของความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการศึกษา STEM จึงไม่เพียง แต่ตอบสนองความต้องการของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรเท่านั้น แต่ยังเป็นองค์ประกอบหลักของการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบระดับโลก


แต่ทำไมโรบอท ถึงเป็นแม่ของหลักสูตรวิศาวกรรมศาสตร์  หุ่นยนต์ได้รับการพิจารณาว่าเป็น "R" ในการเรียนรู้เรื่อง "Reading, wRriting and aRithmatic" หุ่นยนต์รวมฟิลด์ STEM ทั้งหมดไว้ในแบบที่ไม่มีเนื้อหาอื่นสามารถครอบคลุมได้ หุ่นยนต์เป็นมารดาของทุกวิชา มันรวมกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมควบคุมวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์


 

 

ปัจจุบันที่ โรงเรียนสาธิตพระจอมเกล้านานาชาติ ได้หยิบเอาหลักสูตร STEM with robotics มาใช้สอนน้อง ๆ ในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริงสร้างโอกาสค้นพบด้วยตัวเองผ่านรูปแบบการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตพระจอมเกล้านานาชาติ เชื่อว่าการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นความกระตือรือร้นร่วมและเสริมสร้างทักษะและแนวคิดที่หลากหลายพวกเขาจะค้นพบเส้นทางที่จะช่วยให้พวกเขามีการศึกษาที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโรบอทอาจจะสร้างอะไรได้มากกว่าที่น้อง ๆ คิด พี่ขอสรุปประโยชน์จาหลักสูตร STEM with robotics นี้มาคร่าว ๆ 


+ ทำให้การเรียนรู้สนุกสนานมีส่วนร่วมและสร้างแรงบันดาลใจ

+ มอบประสบการณ์จริงในการใช้งานจริง

+ ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนมัธยมและวิทยาลัย

+ พัฒนาทักษะการคิดที่สำคัญและกลยุทธ์การแก้ปัญหา

+ ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาและแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์

+ พัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกันในทีม

+ ช่วยให้นักเรียนของคุณพัฒนาความเข้าใจที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับแนวคิดทางกายภาพในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

+ ช่วยให้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดีขึ้นและเลือกอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

+ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงเทคโนโลยี

+ สร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง

+ เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนของคุณเพื่อการแข่งขันที่รวดเร็ว
 

 

"คุณจะค้นพบเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าใน Robotics ที่ก้าวหน้าที่สุดในยุคของเรา"