สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio 

จำนวน 1,010 คน

การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีสอบข้อเขียน ดำเนินการโดย 2 ส่วนงาน
1.การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
2.การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ดำเนินการโดยคณะ


เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์  : 1-12 ธ.ค. 61 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 28 ธ.ค. 61
สอบสัมภาษณ์  : 5 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 28 ม.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 30-31 ม.ค. 62

โครงการที่ 1 ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร >>  คลิกที่นี่
โครงการที่ 2 การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร >> คลิกที่นี่โครงการที่ 3 การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ / ระดับชาติและนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร >> คลิกที่นี่โครงการที่ 4 การรับนักเรียนจากโครงการสนับสนุน การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.)
รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร >> คลิกที่นี่โครงการที่ 5 การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร >> คลิกที่นี่โครงการที่ 6 การรับนักเรียนพิการ
รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร >> คลิกที่นี่โครงการที่ 7 การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ
รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร >> คลิกที่นี่