สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เตรียมเลื่อนสอบ GAT/PAT เร็วขึ้น 1 สัปดาห์ ยืนยันไม่ให้ชนกับวันเลือกตั้งแน่นอนประกาศเลื่อนสอบ GAT/PAT (1/11/2561)

ฟังชัดๆมีมติแล้ว สอบ สอบGAT/PAT เป็น 16-19ก.พ.62 ไม่ชนเลือกตั้งต้องจัดสอนตามหลักสูตรและสอบปลายภาคให้เสร็จ 15 ก.พ.62

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า สำหรับการกำหนดการสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT ซึ่งเดิมกำหนดสอบในช่วงวันที่ 23-26 ก.พ.62 แต่ตรงกับกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่กำหนดจะเลือกตั้งในวันที่ 24 ก.พ.62  

ดังนั้นในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันนี้ จึงมีมติให้เลื่อนการจัดสอบ GAT/PAT เป็นวันที่ 16-19 ก.พ.62  และให้ทุกโรงเรียนจะต้องจัดการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตร และจัดสอบปลายภาคให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.พ.62 

การเลื่อนสอบ GAT/PAT เร็วขึ้นจากกำหนดเดิมดีกว่า เพราะหากเลื่อนไปสอบหลังการเลือกตั้ง จะกระทบกับปฏิทินการจัดระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS หรือทีแคส และการเลื่อนในครั้งนี้จะเลื่อนเฉพาะวันสอบเท่านั้น แต่การรับสมัครและปฏิทินการสอบอื่นๆยังเป็นไปตามกำหนดเดิมทั้งหมด

ถ้ากรณีกำหนดการเลือกไม่ตรงกับวันที่ 24 ก.พ. นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ถ้าเกิดมีอะไรจริงตนก็ตอบตอนนั้น เพราะขณะนี้กำหนดเป็นเช่นนี้และรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 ท่านให้ ศธ.มาแก้ปัญหาซึ่งก็ได้ทำหมดแล้ว เพราะทางรัฐบาลยืนยันวันเลือกตั้งเดิม


 

=====================================


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ได้ประชุมหารือกับ  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ถึงวันจัดสอบ GAT PAT เนื่องจาก สทศ.เป็นผู้ออกข้อสอบ 

ซึ่งทาง สทศ.ก็บอกว่าพร้อมที่จะเลื่อน โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.)ร่วมประชุมด้วย  และในวันที่ 1  พ.ย.นี้ ตนจะประชุมหารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) เพื่อตกลงเบื้องตน ก็คิดว่าที่ประชุม ทปอ.จะมีมติเลื่อนการสอบ  GAT PAT เร็วขึ้นจากเดิม 1 สัปดาห์ โดยจะจัดสอบ GAT PAT  ประมาณวันที่ 16 - 17 ก.พ.2562 ก่อน วันเลือกตั้ง ซึ่งตนตรวจสอบแล้วไม่น่าจะมีปัญหา

 ดังนั้น จึงอยากประกาศให้ทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการ จะมีการปรับวันสอบ GAT PAT  เป็นก่อนวันเลือกตั้ง แต่จะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง หลังมีการหารือร่วมกับ ทปอ.ในวันที่ 1 พ.ย.นี้แล้ว

“ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เด็กทุกคนจะได้สอบ GAT PAT วันที่ 16 - 17 ก.พ.2562 ก่อน จะได้ไม่เสียสมาธิกับการเลือกตั้งภายในวันที่ 24 ก.พ.62 เพราะถ้าเลื่อนไปหลังการเลือกตั้ง อาจจะกระทบกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)   และการเลื่อนสอบ  GAT PAT ก่อนการเลือกตั้งเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว” รมว.ศธ.กล่าว