สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบการ TCAS คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัคร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เนื่องจากมีความล่าช้าของประกาศการรับสมัครฯ ฉบับที่ 1 กรณีผู้สมัครยังไม่ได้สมัครสอบวิชาเฉพาะกับกสพท. ขอให้ติดตามประกาศฉบับต่อไปอย่างใกล้ชิด (ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 61 )


รายละเอียดการสอบคัดเลือก
1.การรับเข้าศึกษาโดยเข้าร่วมการรับตรงร่วมกันโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

เปิดรับสมัคร จำนวน 65 คน
คุณสมบัติ ตามเกณฑ์ที่ กสพท. กำหนด

2.โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เปิดรับสมัคร : 
ช่วงระหว่าง 4-23 ก.พ. 62
จำนวนรับ ไม่เกิน 105 คน
ปี 1-3 ศึกษาที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปี 4-6 (คลินิค) ศึกษาที่ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิค
รพ. สระบุรี 30 คน
รพ.สุราษฎ์ธานี 30 คน
รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 15 คน
รพ.พุทธโสธร 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
1.สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
2.มีภูมิลำเนา และ บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี (หากบิดามารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้าย ให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
3.ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่ของแต่ละศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิคได้แก่
-ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชันนาท อ่างทอง ปทุมธานี
-ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์ธานี ชุมพร ระนอง 
-ภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นนทบุรี
4.รับเฉพาะสายสามัญ วิทย์-คณิต

ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่