สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรบางเขน OPEN HOUSE VET KU 2018 ปีนี้จัดวันที่ 16 พ.ย. 61

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม OPEN HOUSE VET KU 2018
ปีนี้จัดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรบางเขนนะคะ


จุดเด่นของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ถือเป็นหนึ่งในคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย
- เป็นสถาบันสัตวแพทย์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของเอเชีย 
- มีโรงพยาบาลสัตว์ในเครือมากถึง 4 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, กำแพงแสน, หนองโพ และ หัวหิน

เรียนเกี่ยวกับอะไร

สัตวแพทย์ หรือ "หมอรักษาสัตว์" ในประเทศไทยเริ่มมีการเรียนการสอนในศาสตร์ สาขานี้โดยเฉพาะเมื่อปี พ.ศ. 2447 โดยกระทรวงเกษตราธิการ ได้จัดให้มีการอบรมวิชาสัตวแพทย์ให้พนักงานกรมช่างไหม แต่เปิดสอนได้เพียง 2 มีก็มีการยกเลิกไป ต่อมา พ.ศ. 2454 ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนอัศวแพทย์ทหารบก ซึ่งได้พัฒนาต่อมาเป็นโรงเรียนนายสิบสัตวแพทย์ และ โรงเรียนนายดาบสัตวแพทย์ทหารบก ตามลำดับ หน้าที่หลักของสัตวแพทย์ คือ ตรวจโรค ให้การรักษา และป้องกันโรคในสัตว์โดยใช้ยาหรือผ่าตัดสัตว์ทุกชนิดที่เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ให้คำแนะนำเจ้าของสัตว์ในด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง การให้อาหาร การผสมพันธุ์ และการเลี้ยงดูทั่วๆ ไป บางครั้งอาจรวมถึงการตัดสินใจทำให้สัตว์ตายเพื่อให้มันพ้นทุก หรือยับยั้งโรคติดต่อ การทำงานตรวจสุขภาพสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และในโรงฆ่าสัตว์

จบมาทำงานอะไร

สัตวแพทย์ ประจำคลินิกหรือดรงพยาบาลสัตว์ , สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม , ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ เช่น ยา อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ , รับราชการ กรมปศุสัตว์ , เปิดโรงพยาบาลหรือคลินิก อันนี้เป็นกิจการของตัวเอง ฯลฯ

สมัครเรียนทำอย่างไร
แอดมิชชัน
- GPAX 20%
- O-NET 30% (เกณฑ์ขั้นต่ำวิชา03 (ภาษาอังกฤษ) = 16%)
- GAT 20%
- PAT2 (วิทยาศาสตร์) 30%