สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2562สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัคร นักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติครบสมัครได้เลย คณะที่เปิดรับสมัคร

รวมทุกคณะ   
จำนวนรับ 236 คน

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
จำนวนรับ  260 คน

วิศวกรรมศาสตร์
จำนวนรับ 808 คน

สถาปัตยกรรมศาสตร์
จำนวนรับ 338 คน

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
จำนวนรับ 185  คน


เทคโนโลยีการเกษตร
จำนวนรับ 290  คน

วิทยาศาสตร์
จำนวนรับ 230 คน

อุตสาหกรรมเกษตร
จำนวนรับ 65 คน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนรับ 70 คน

การบริหารและจัดการ
จำนวนรับ 130 คน

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ
จำนวนรับ 15  คน

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
จำนวนรับ 15  คน

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
จำนวนรับ  25 คน

ศิลปศาสตร์
จำนวนรับ  45 คน

แพทยศาสตร์นานาชาติ
จำนวนรับ 50 คน

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
จำนวน 15 คน

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่