สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ มข. ไม่เปิดรับใน TCAS รอบที่ 1อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โพสผ่านเฟสบุคส่วนตัว เรื่องการรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ระบุโดยปกติคณะศึกษาศาสตร์จะรับนักศึกษาทุกรอบของ TCAS แต่ขณะนี้ได้มีการจัดทำหลักสูตรสี่ปีซึ่งกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจึงไม่สามารถรับนักศึกษาในรอบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio และสำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์