สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตรนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่
- เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก Cardio-Thoracic Technology
เปิดรับ 27 ที่นั่ง
- วิศวกรรมทางคลินิก Clinical Engineering
เปิดรับ 27 ที่นั่ง
- การแพทย์แผนจีน Traditional Chinese Medicine
เปิดรับ 29 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
TOEFL Paper-based
TOEFL Institutional Testing Program
TOEFL Computerbased
TOEFL Internetbased
TU-GET
IELTS

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-15 ธ.ค. 61 นี้


ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่