สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณาจารย์เเละนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต เข้าร่วมโครงการต่างประเทศผ่านการเรียนรู้รายวิชา (ครั้งที่ 3)

      UploadImage

     คณาจารย์เเละนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต ที่ร่วมโครงการต่างประเทศผ่านการเรียนรู้รายวิชา (ครั้งที่ 3) เข้าพบท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เพื่อขอรับโอวาทและข้อคิดในการเรียนรู้ก่อนออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 10-15 มีนาคม 2559 โดยเป็นโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ธุรกิจค้าปลีก แลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรม และเปิลโลกทัศน์การเป็นผู้ประกอบการ