สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.แม่โจ้ ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับสมัครกว่า 1,984 ที่นั่ง
แบบไม่มีการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มผลงานกำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร  1-15 ธ.ค. 61
ประกาศผล 28 ก.พ. 62   คุณสมบัติผู้สมัคร
ระดับชั้น ม.6 และ ปวช.

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร


ระเบียบการรับสมัคร >> คลิกที่นี่