สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผลการลงทะเบียนสมัคร TCAS62 ล่าสุดจาก ทปอ.

ตามที่ ทปอ. ได้เปิดระบบการลงทะเบียน TCAS62 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ไปแล้วนั้น ขอรายงานข้อมูล สรุปผลการลงทะเบียนสมัคร TCAS 62 ล่าสุดจาก ทปอ. (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561) ดังต่อไปนี้


1 สรุปผลและวิธีการแก้ไขการลงทะเบียน

1 TCAS 62 มีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 129,919 คน สมัครได้สำเร็จ 117,065 คน 
วิธีแก้ไข : สำหรับคนที่ยังไม่สำเร็จ ให้เข้าไปที่หน้า Login กดลืมรหัสผ่าน แล้วดำเนินการต่อ

2 จบก่อนปี 2561 สมัครไม่ได้ (เลือกปีที่จบผิด) 2,353 คน 
วิธีแก้ไข : เข้ามาสมัครใหม่ แล้วเลือก ปีการศึกษาที่จบ ให้ถูกต้องตรงฐานข้อมูล ไม่ใช่ปีพ.ศ.ที่เรียนจบ

3 สมัครไม่ได้ (ชื่อ นามสกุล ไม่ตรงกับฐานข้อมูล) 1,918 คน
วิธีแก้ไข : ให้ลงทะเบียนใหม่ ระบบจะเปิดรับสมัครวันที่ 2 ธ.ค. เวลา 09.00 น. ถ่ายรูปพร้อมบัตรประชาชนส่งมาให้ ทปอ. และให้นักเรียนติดต่อประสานโรงเรียนเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้ออีกครั้งหนึ่ง

4 จำนวนผู้สมัครที่ส่งเรื่องขออนุมัติการลงทะเบียน (ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล) 8,583 คน
วิธีแก้ไข : นักเรียนที่เข้าระบบมาแล้วไม่เจอชื่อตัวเองในฐานข้อมูล ต้องแนบรูปภาพ บัตรประชาชนพร้อมกับ ใบ ปพ.1 ส่งมาที่ ทปอ. ลงทะเบียนแล้วรอการอนุมัติ จากนั้น ทปอ.จะเร่งอนุมัติและแจ้งเรื่องให้ทราบ

5 ผู้สมัครที่จบปีการศึกษา 2561 ขอแก้ไขเกรด GPAX 5 เทอม จำนวน 2,199 คน
วิธีแก้ไข : ถือว่าการลงทะเบียนสำเร็จ นักเรียนต้องกลับไปแก้ข้อมูลกับทางโรงเรียน แต่ก็ไม่มีผลกับการคัดเลือกในรอบที่ 1 เพราะทปอ.จะส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยตรวจ ตอนสอบสัมภาษณ์

6 ทปอ. ยกเลิกการยืนยันตัวตนในขั้นตอนนี้ในระบบ OTP 
- กรณีที่ยังไม่ได้ OTP ใดๆ ทั้งสิ้น ให้เริ่มกระบวนการสมัครใหม่ทั้งหมด 
- กรณีที่ได้รับ OTP แล้ว และรอ E-mail อยู่ ให้เข้ามาเริ่มต้นกระบวนการใหม่ 
(ให้เข้าหน้า login กดคำว่า รหัสผ่าน น้องๆ สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยไม่ต้องรอ E-mail)

2 การลงทะเบียน
การลงทะเบียนหมายถึงการที่ผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะเข้าสมัครคัดเลือกในระบบ TCAS62 รอบใดรอบหนึ่งก็ตาม จำเป็นต้องเข้ามาแสดงตนให้ข้อมูลของตนเองในระบบการคัดเลือกกลางไว้ก่อน ซึ่งระบบจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

การลงทะเบียนนี้ยังไม่ใช่การสมัครคัดเลือก แต่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานในระบบการคัดเลือกต่อไป ผู้สมัครในระบบ TCAS จะลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อลงทะเบียนแล้วจึงค่อยไปสมัครคัดเลือกต่อไป

จะเห็นได้ว่าระบบการลงทะเบียนมีความเกี่ยวข้องกับการได้รับข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกด้วย ทปอ ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานผู้ให้ข้อมูล เช่น จากมหาวิทยาลัยที่ส่งข้อมูลหลักสูตรมาทำเป็นฐานข้อมูลกลาง โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งเกรดภาคเรียน หรือ สทศ ที่ส่งคะแนนผลการสอบ

ขณะที่มีจำนวนหนึ่งที่ติดขัดบ้าง เนื่องจากข้อมูลที่ได้จาก สพฐ. มีความคลาดเคลื่อน ซึ่งทปอ. ได้ประสานแจ้งกับ สพฐ. ให้เร่งดำเนินการแก้ไขแล้ว อย่างไรก็ตาม ทปอ. ถือประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ จึงให้น้องๆนักเรียนลงทะเบียนได้ทุกคน

โดยทปอ. จะทำหน้าที่ประสานข้อมูลที่ผิดพลาดให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบและแก้ไขโดยด่วน น้องๆจะได้สิทธิ์ของการลงทะเบียนสำเร็จ (รอการแก้ไขข้อมูล ซึ่งน้องอาจนำข้อมูลที่ถูกต้องไปแสดงในวันสัมภาษณ์ได้เลย)  น้องๆก็จะใช้ข้อมูลการลงทะเบียนไปสมัครรอบที่ 1 ได้เลย


3 ทปอ. พัฒนาระบบลงทะเบียน
ในขั้นตอนแรกที่ให้น้องๆ ได้สร้างรหัสผ่าน และมีการยืนยันรหัสผ่านทาง E-mail ด้วยวัตถุประสงค์ให้มีข้อมูลในฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว แต่พบว่าเกิดปัญหาจากการที่น้องๆได้รับ OTP ที่แจ้งผ่านทาง E-mail มีความล่าช้า

ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวน้องๆ ทปอ. จึงยกเลิกการยืนยันตัวตนในขั้นตอนนี้ในระบบ OTP ดังนั้นน้องๆ สบายใจได้ โดยสามารถลงทะเบียนและใส่ข้อมูลในระบบได้ตามปกติ และสะดวกขึ้น ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วและยังมีปัญหา ก็สามารถติดต่อโดยตรงกับ ทปอ. ได้ นักเรียนที่ประสบปัญหาและรออยู่ 

- กรณีที่ยังไม่ได้ OTP ใดๆ ทั้งสิ้น ให้เริ่มกระบวนการสมัครใหม่ทั้งหมด 
- กรณีที่ได้รับ OTP แล้ว และรอ E-mail อยู่ ขอให้น้องเข้ามาเริ่มต้นกระบวนการใหม่

ให้เข้าหน้า login กดคำว่า รหัสผ่าน น้องสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยไม่ต้องรอ E mail อีกแล้ว

ทปอ. ยังยืนยันที่จะทำทุกวิถีทาง ให้น้องๆได้ผ่านกระบวนการลงทะเบียน แม้จะประสบปัญหาในหลายๆด้าน แต่ก็ได้พยายามแก้ไขในทุกวิถีทาง  ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการดึงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งต้องการทั้งข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง

ดังนั้นเราทุกคนคงจะต้องช่วยกันในการร่วมกันแก้ปัญหา เรายังมีระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลได้อีก 2 เดือน ในรอบ ที่ 1 เป็นการคัดเลือกโดยการใช้ Portfoilio เพื่อเข้าสู่การสมัครในรอบต่อๆ ไป 

"การลงทะเบียนนี้ยังไม่ใช่การสมัครคัดเลือก แต่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานในระบบการคัดเลือกต่อไป"


รายละเอียดเพิ่มเติมจาก ทปอ. คลิก >>> ไฟล์แนบ