สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio รอบนี้เปิดรับกว่า 1,230 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00 


กำหนดการรับสมัคร


คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัครเกณฑ์การรับสมัครระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่