สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการเพชรจุฬาภรณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ปีการศึกษา 2562วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  เปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ (Human Kinetics and Health) ในปีการศึกษา 2562


เปิดรับสมัคร
วันที่ 1-15 ธ.ค. 61

จำนวนรับ 
15 คน

เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.00 
มี Portfolio จดหมายแนะนำตัว

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >> ไฟล์แนบ