สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศจากสำนักทะเบียนและประมวลผล มช. สำหรับการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1

ประกาศจากสำนักทะเบียนและประมวลผล

สำหรับการรับสมัครเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1 จำนวน 3 ประกาศดังนี้
 

>> ประกาศที่ 1 <<

สำหรับผู้สมัครที่ยังลงทะเบียนระบบ TCAS ของ ทปอ. ไม่ได้ สามารถสมัครในระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
*** ทั้งนี้ผู้สมัครต้องดำเนินการในระบบ ทปอ. ให้แล้วเสร็จในภายหลัง เพื่อการรับข้อมูลผลการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์ตามกำหนดการของแต่ละรอบต่อไป
 

>> ประกาศที่ 2 <<

ขยายเวลาเปิดระบบรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561
(ปิดระบบรับสมัครเวลำ 16.00 น.) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องดำเนินการสมัคร/ชำระเงิน และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือบริษัทรับส่งเอกสาร - พัสดุให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561
 

>> ประกาศที่ 3 <<

การส่งเอกสารถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้ใช้เอกสารที่อยู่ที่พิมพ์จากระบบรับสมัครเท่านั้นดาวน์โหลดประกาศ (คลิก)
 

ค้นหาโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ที่ >> โปรแกรมค้นหาโครงการรับตรง