สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio หลายสาขาใช้เกรดเฉลี่ย 2.00 เท่านั้น คุณสมบัติครบสมัครได้เลย

กำหนดการรับสมัคร

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัครคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร


รายละเอียดใน Portfolio ที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่