สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สมัครสอบไปแล้ว พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันไหน?
#dek62 #เด็กซิ่ว #TCAS62 
ที่สมัครสอบไว้! พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันไหน? 

O-NET : 5 ม.ค.62 เป็นต้นไป 

ที่ http://www.newonetresult.niets.or.th/ExamWeb/Notice/FrPrintAnnounceSeat.aspx

GAT/PAT : 8 ม.ค.62 เป็นต้นไปที่ 

ที่ เมนูพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ใน ระบบรับสมัครสอบ http://www.gatpat.niets.or.th/GPS.Register.Web/Account/Login

9 วิชาสามัญ วันที่ 18 ม.ค.62 เป็นต้นไป

ที่ เมนูพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ใน ระบบรับสมัครสอบ http://www.gatpat.niets.or.th/GPS.Register.Web/Account/Login

วิชาเฉพาะ กสพท : 1 ก.พ.62 เป็นต้นไป

 ที่ www9.si.mahidol.ac.th