สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนายสิบทหารบก ปีการศึกษา 2562


กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียน นายสิบทหารบก ตามหลักสูตรของกองทัพบก จำนวน 2 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : 11 ธ.ค. 61 - 25 ม.ค. 62
ยื่นคะแนนเพิ่มพิเศษ : 28-30 ม.ค. 62
สอบภาควิชาการ : 16 ก.พ. 62 / 17 ก.พ. 62
สอบรอบสองครั้งที่ 1(สอบสัมภาษณ์ ตรวจประวัติอาชญากรรม ตรวจโรค) : 11-12 มี.ค. 62
สอบรอบสองครั้งที่ 2 (ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการว่ายน้ำ) : 25-29 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบภาควิชาการ : 22 ก.พ. 62
ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย : 4 เม.ย. 62


จำนวนรับรวม 2,680 นาย
นักเรียนนายสิบทหารบก 1,980 นาย
-บุคคลพลเรือน 1,188 นาย
-ทหารกองประจำการ 792 นาย
นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ 700 นาย

ประเภทของผู้สมัคร
1.บุคคลพลเรือน
2.ทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการ กองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
3.พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก
4.อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
5.ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก

เกณฑ์การคัดเลือก
สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
สายสามัญ / สายอาชีพ
คุณสมบัติทั่วครบตามที่กำหนด
ทดสอบผู้มีความสามารถทางการกีฬา
สอบภาควิชาการ 120 ข้อ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
สอบสัมภาษณ์

คำแนะนำการรับสมัคร >> คลิกที่นี่
ระเบียบการรับสมัคร >> คลิกที่นี่