สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางและศูนย์พัทยา ปีการศึกษา 2562มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และ ศูนย์พัทยา เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562 


คุณสมบัติผู้สมัคร
1.กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 
2.ศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตามคณะสาขากำหนด 
-17 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง พิษณุโลก แพร่ เชียงราย น่าน  อุตรดิษถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย  พิจิตร และ อุทัยธานี
-20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และ อุบลราชธานี
-7 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จันทรบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. GPAX 
2.คะแนน O-NET / GAT-PAT / 9 วิชาสามัญ
3.สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ/ปฏิบัติ
4.สอบสัมภาษณ์


คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัครปฏิทินการรับสมัครคณะนิติศาสตร์ เปิดรับจำนวน 70 คน


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ลำปาง เปิดรับ 20 คน


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เปิดรับ 15 คน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  เปิดรับ 10 คน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปางเปิดรับ 30 คน

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง เปิดรับ 20 คน

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง โครงการพิเศษ เปิดรับ 20 คน

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>  คลิกที่นี่