สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก โดยมีทุนมอบให้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติเฉพาะโครงการ
1.รายได้ของครอบครัว
ต้องเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน อยู่ในครอบครัวเกษตร หรือผู้ใช้แรงงาน หรือผู้ค้ารายย่อย หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรายได้รวมของครอบครัวที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 240,000 / ปี 
2.คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
3.คะแนน O-Net มีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 25%
4.พื้นที่ 38 จังหวัด / พื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่


ทุนการศึกษา 150 ทุน*
1.ทุนเต็ม จำนวน 50 ทุน
2.ทุนบางส่วน จำนวน 100 ทุน


รายละเอียดการจ่ายทุน

คณะ/สาขาที่เปิดรับ โครงการพื้นที่ 38 จังหวัด


พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร


กำหนดการรับสมัคร


*ก่อนการสมัคร น้องๆต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาที่ต้องสมัครด้วยนะคะ

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่