สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2562มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา โดยรอบนี้เปิดรับน้องๆ โรงเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ 

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัครคุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6  / ปวช.3  / กศน. หรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษาในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเกณฑ์การคัดเลือก


ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่