สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เหลือเพียบ! ทปอ. เผยเหลือ 1 แสนที่นั่งใน TCAS 62 และ มอ. ขึ้นแท่นรับเยอะที่สุด

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) แถลงข่าวภายหลังประชุมสามัญ ครั้งที่ 6/2561 เกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในปี 2562 ว่าควรปรับตัวอย่างไรบ้าง ในสภาวะที่จำนวนนักศึกษาที่รับสมัครผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 หรือ TCAS61 ที่เปิดรับสมัครทั้ง 5 รอบ มีจำนวนเข้าเรียนน้อยกว่าจำนวนที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ และในแต่ละรอบก็มีน้องๆ สละสิทธิ์กันจำนวนมาก 

ทั้งการเปิดรับสมัครลงทะเบียนของ TCAS62 ก็พบว่ามีน้องๆ ลงทะเบียนในระบบ 262,474 คน ในขณะที่ ทปอ. ได้รวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยทั้ง 92 แห่ง พบว่าปีการศึกษา 2562 มีจำนวนรับรวมกันถึง 390,120 คน ดังนั้น ทปอ. การันตีได้เลยว่าจำนวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยเปิดรับมีเพียงพอต่อจำนวนน้องๆ แน่นอน
การจัดทำโครงสร้างระบบฐานข้อมูลศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 (ระบบ TREQ)

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน มี 68 สถาบัน 721 คณะ 4,692 สาขาวิชา/หลักสูตร รับนักศึกษา 129,247 คน 
รอบที่ 2 โควตา มี 67 สถาบัน 712 คณะ 4,575 สาขา/หลักสูตร รับ 99,320 คน 
รอบที่ 3 รับตรงกลางร่วมกัน มี 65 สถาบัน 717 คณะ 3,868 สาขาวิชา/หลักสูตร รับ69,441 คน 
รอบที่ 4 แอดมิชชั่น มี 64 สถาบัน 667 คณะ 3,741 สาขา/หลักสูตร รับ 62,406 คน รอบที่ 
5 รับตรงอิสระ มี 58 สถาบัน 509 คณะ 2,815 สาขา/หลักสูตร รับนักศึกษา 29,706 คน

นอกจากนั้น มีการรับนานาชาติ 12 สถาบัน 46 คณะ 104 สาขา/หลักสูตร รับนักศึกษา 5,071 คน และโครงการทุน มี 4 สถาบัน 9 คณะ 16 สาขา/หลักสูตร รับนักศึกษา 172 คน
สถาบัน 5 อันดับแรกที่มีจำนวนรับนักศึกษามากที่สุด 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ 36,650 คน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับ 22,017 คน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ 19,973 คน 
มหาวิทยาลัยพะเยา รับ 17,728 คน 
มหาวิทยาลัยบูรพา 17,633 คน 
ข้อมูลจาก : CHIANG MAI NEWS