สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา รร.มัธยมในท้องถิ่น ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัคร โครงการส่งเสริมโอกาสต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.กำศึกษาอยู่ชั้น ม.6
2.โรงเรียนใน 30 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบศีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท  พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทรบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ 
*ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดที่ตั้ง 30จังหวัดที่กำหนดเท่านั้น โดยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดไหนก็ได้

เปิดรับสมัครจำนวน 486 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือกแต่ละสาขากำหนดการรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่