สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับสมัคร TCAS รอบ ที่ 2 โควตา โดยรอบนี้เปิดรับสมัครกว่า 11 โครงการ ได้แก่

1.โควตา 28 จังหวัด
คุณสมบัติผู้สมัคร

-กำลังศึกษาระดับชั้นม.6 หรือเทียบเท่า โรงเรียนใน 28 จังหวัดดังนี้ 
กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
-สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะในบางคณะ (มศก.จัดสอบเอง)
-9 วิชาสามัญ, GAT PAT ตามที่คณะกำหนด
-วิทยาลัยนานาชาติใช้ TOEFL, IELTS, SAT (ไม่เกิน 2 ปี)
-มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกำหนด

2.โควตาสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นทายาทผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา
คณะมัณฑนศิลป์
คุณสมบัติผู้สมัคร

-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
-GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
-มีความผูกพัน/ทายาทผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา หรือ อยู่ในชุมชน/พื้นที่ใกล้เคียงที่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
-คะแนนสอบวิชาเฉพาะของคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2562

3.โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ
คณะมัณฑนศิลป์
คุณสมบัติผู้สมัคร

-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
-GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
-เป็นบุตร/ทายาท(โดยชอบด้วยกฎหมาย) ของผู้เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม/ธุรกิจเครื่องประดับ
-คะแนนวิชาเฉพาะของคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2562

4.โควตาทายาทของช่างศิลปหัตถกรรม
คณะมัณฑนศิลป์
คุณสมบัติผู้สมัคร

-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
-GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
-เป็นบุตร/ทายาท(โดยชอบด้วยกฎหมาย) ของช่างศิลปหัตถกรรม
-คะแนนวิชาเฉพาะของคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2562

5.โควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมัณฑนศิลป์
คุณสมบัติผู้สมัคร

-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
-Portfolio ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ
-GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00

6.โครงการสืบสานภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมบัติผู้สมัคร

-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
-เรียนโรงเรียนใน 8 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี
-GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
-GPA วิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
-คะแนนสอบวิชาเฉพาะ

7.โควตาพิเศษ ร.ร.เครือข่าย
คณะศึกษาศาสตร์
คุณสมบัติผู้สมัคร

-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ใน 20 โรงเรียนที่กำหนด
-GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
-GPA วิชาภาษาจีน ไม่น้อยกว่า 3.25
-ผลสอบ PAT 7หรือ HSK
-ผลสอบวิชาสามัญภาษาไทย, สังคม,อังกฤษ

8.โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติผู้สมัคร

-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
-แผนการเรียน วิทย์-คณิต
-GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
-GPA วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิต ไม่น้อยกว่า 3.25
-ผลสอบ9 วิชาสามัญ
-ผลสอบ สสวท. ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป

9.โควตาโรงเรียน สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู 5 ปี)
คณะวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติผู้สมัคร

-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ใน 36 โรงเรียนที่กำหนด
-GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
-PAT 5 และ วิชาสามัญฟิสิกส์
-มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่โครงการกำหนด

10.โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่กำหนด
GPAX ตามที่สาขากำหนด
มีประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขากำหนด

11.โควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี
คณะดุริยางคศาสตร์
คุณสมบัติผู้สมัคร

-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในพื้นที่ 28 จังหวัด
-9 วิชาสามัญ, GAT PAT ตามที่สาขากำหนด
-มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี / โสตทักษะ / ขับร้องดนตรีคลาสสิก


คณะ/สาขาที่เปิดรับ


ปฏิทินการสอบคัดเลือก
ระเบียบการเพิ่มเติม>>> คลิกที่นี่