สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมกำหนดการ 20 มหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2562รวม 20 มหาวิทยาลัย ที่จะเปิดรับ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นี้!!

ใกล้ถึงเวลารับสมัครสอบรอบที่ 2 แล้ว น้องๆเตรียมพร้อมแล้วรึยัง? 
แต่ละมหาวิทยาลัย ออกประกาศรับสมัครเกือบครบแล้ว โดยรอบนี้ส่วนมากเปิดรับนักเรียนในพื้นที่
ใครสนใจสมัครมหาวิทยาลัยไหน ศึกษาระเบียบการให้ดีนะคะ 
(อัพเดทวันที่ 28 ธ.ค. 61)

สถาบันที่ประกาศ กำหนดการรับสมัครออกมาแล้ว
ได้แก่


1.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 5 มี.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัคร : 6-20 ก.พ. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

3.มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 12 มี.ค. 62
กำหนดการรับสมัคร>> คลิกที่นี่

4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัคร : 4-10 ก.พ. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัคร : 6-25 ก.พ. 62
ระเบียบการรับสมัคร>> คลิกที่นี่  


6.มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

7.มหาวิทยาลัยพะเยา (รอระเบียบการ)
เปิดรับสมัคร :  4 ก.พ. - 15 มี.ค. 62


8.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัคร : 18 ก.พ. - 15 มี.ค. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

9.มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัคร : 4-11 ก.พ. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


10.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (รอประกาศ)
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

11.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>>  คลิกที่นี่

12.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัคร : 4-13 ก.พ. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

13.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับสมัคร : 4-28 ก.พ. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


15.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัคร : 4-26 ก.พ. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


16.มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
เปิดรับสมัคร :  4-28 ก.พ. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

17.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัคร : 4-18 ก.พ. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

18.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

19.มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับสมัคร 4-28 ก.พ. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่


20.มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัคร 1-11 ก.พ. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


21. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

22.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับสมัคร 4 ก.พ. - 28 มี.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่