สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 รับตรงอิสระ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562


คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน โดยรอบนี้เปิดรับน้องๆทั้งสายวิทย์และศิลป์

เปิดรับสมัคร : วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ทางเว็บไซต์ ทปอ. http://mytcas.com/

จำนวนรับ 80 คน

เกณฑ์การรับสมัคร

เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.25

พื้นฐานวิทยาศาสตร์
จำนวนรับ 20 คน
-GAT (กำหนดขั้นต่ำ 40%) 40%
-PAT 1 (คณิตศาสตร์) (กำหนดขั้นต่ำ 25%)  60 %

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
จำนวนรับ 20 คน
-GAT (กำหนดขั้นต่ำ 40%) 50%
-วิชาสามัญ (ภาษาไทย,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร์2 กำหนดขั้นต่ำ 50%) ในทุกรายวิชา 50%

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
จำนวนรับ 40 คน
-GAT (กำหนดขั้นต่ำ 40%) 40%
-PAT 7 (ความถนัดทางภาษา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส ,ภาษาเยอรมัน ,ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน และภาษาเกาหลี กำหนดขั้นต่ำ 50%) 60%ระเบียบการเพิ่มเติม >> ไฟล์แนบ