สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน โดยรอบนี้เปิดรับ 120 สาขา กว่า 2,190 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก
สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่า
GPA
GAT-PAT / O-NET / 9 วิชาสามัญ
สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่สาขากำหนด


กำหนดการรับสมัคร
สาขาที่เปิดรับสมัคร


คณะมนุษยศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะวิจิตรศิลป์


คณะสังคมศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์


คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์


คณะเกษตรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


คณะการสื่อสารมวลชน

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


คณะนิติศาสตร์

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่