สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ม.ธรรมศาสตร์ รอบ Inter 2 Portfolio 2 ปีการศึกษา 2562



สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ รอบ Inter 2 Portfolio 2 ปีการศึกษา 2562 โดยรอบนี้มีทุนการศึกษาให้น้องๆ จากโครงการสร้างปัญวิทย์ผลิตนักเทคโน โดยมีทั้งทุนเต็มจำนวน และ ทุนครึ่งจำนวนตามลำดับ มีอะไรบ้างไปดูกัน 



สาขาที่เปิดรับ







*มีทุนการศึกษาให้น้องๆสำหรับผู้ที่สนใจ*
จากโครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโน (YSTP)
-ทุนเต็มจำนวน (Full) และทุนครึ่งจำนวน (Half) ตามลำดับ





ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่