สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เริ่มทดลองใส่ชุดไปรเวทไปเรียนแล้ว!!

ขอบคุณภาพจาก : สยามรัฐออนไลน์

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เริ่มทดลองใส่ชุดไปรเวทไปเรียนแล้ว!!

         เริ่มทดลองใส่ชุดไปรเวทมาเรียนแล้ว  จากกรณีเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 62 ที่ผ่านมาได้มีเอกสารแจ้งเป็นการภายในของกรุ๊ปไลน์กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน หนังสือที่ กท.ก 33/2019 ลงวันที่ 7 ม.ค.2019 ระบุว่าด้วย เรื่อง การทำวิจัยเครื่องแต่งกายของนักเรียน เรียนไปยังผู้ปกครอง โดยมีการเริ่มทดลองให้นักเรียนแต่งชุดไปรเวทมาเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือทุกวันอังคาร
 
          วันนี้(8 ม.ค. 62) เป็นวันแรกที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนได้เริ่มใส่ชุดไปรเวทมาเรียน โดยทางโรงเรียนได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการให้นักเรียนมีโอกาสเลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายด้วยตนเอง เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใส่เครื่องแต่งกายที่ไม่ใช่เครื่องแบบนักเรียนนั้น  จะส่งผลต่อพัฒนาการของนักเรียนในเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่

ขอบคุณภาพจาก : สยามรัฐออนไลน์
 
          ทั้งนี้สภานักเรียนมัธยมศึกษาได้มีการประชุมและกำหนดกรอบเครื่องแต่งกายที่สามารถใส่มาโรงเรียนได้เอาไว้ด้วย  และได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 รับทราบแล้ว โดยการใส่เครื่องแต่งกายที่ไม่ใช่เครื่องแบบนักเรียนมาเรียนหนังสือให้เป็นการสมัครใจไม่มีการบังคับ  โครงการนี้จะมีการประเมินเป็นระยะในหนึ่งภาคเรียนก่อนที่จะทำการสรุปผลการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติต่อไป
 
          นอกจากนี้  นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า ยังเป็นการจำลองสภาพสังคมที่แท้จริงมาไว้ในโรงเรียน ที่นักเรียนจะมีโอกาสได้นำเสนอความเป็นตัวตน โดยมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำ ซึ่งส่งผลให้เด็กปรับตัวเข้ากับความเหมาะสมของสภาพสังคมได้เร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ำว่า ถ้างานวิจัยดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย จะยังคงให้นักเรียนใส่ชุดไปรเวทมาเรียน แต่ไม่ใช่ทุกวันตลอดสัปดาห์ และยืนยันว่าไม่มีแนวคิดยกเลิกการใส่ยูนิฟอร์มของโรงเรียน

ขอบคุณภาพจาก : สยามรัฐออนไลน์
 
          เช่นเดียวกับ ตัวแทนนักเรียน เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว โดยมองว่าไม่มีผลกระทบต่อการเรียน ยิ่งไปกว่านั้นจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น และผู้ปกครองก็เห็นด้วยแต่ขอให้อยู่บนความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เห็นว่า ไม่ควรใส่ชุดไปรเวทมาเรียนทุกวัน ควรจะยึด 1-2 วัน ที่ต้องใส่ยูนิฟอร์มของโรงเรียน 
 
          สำหรับแนวคิดนี้มีการพูดคุยระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครองมานานกว่า 10 ปี และที่ผ่านมา โรงเรียนให้นักเรียนใส่ชุดไปรเวทมาในช่วงที่โรงเรียนมีกิจกรรม ซึ่งครั้งนี้ เป็นการทดลอง 1 ภาคเรียนโดยไม่บังคับ และหากพบว่าการแต่งชุดไปรเวท มีผลกระทบต่อการเรียนและพัฒนาการของเด็ก จะยกเลิกแนวคิดนี้ทันที ซึ่งผลการทดลองการใส่ชุดไปรเวทมาเรียนนั้น จะมีผลอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไป

ที่มา
www.voicetv.co.th
www.msn.com
www.onbnews.com